Боғланиш 

Телефон: 0(374)223-28-48 

 Email : andmalaka@umail.uz

Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириш ва уларни ихтисослаштириш Маркази Андижон филиали
Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириш ва уларни ихтисослаштириш Маркази Андижон филиали
Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириш ва уларни ихтисослаштириш Маркази Андижон филиали
Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириш ва уларни ихтисослаштириш Маркази Андижон филиали
Super User томонидан ёзилган
Булим:

УСЛУБИЙ ИШЛАР

Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириш ва ихтисослаштириш Маркази Андижон филиали услубхона бўлими доимий равишда иш фаолият олиб бормоқда.

Услубхонада шакллантирилган услубий ҳужжатлар мунтазам  услубий тизимдаги янги педогогик технологиялар бўйича янгиликлар ва ўқув  қўлланмалар билан тўлдириб бориляпти.

Йил бошида намунавий ўқув дастурларга оид ишчи ўқув режалар,ишчи ўқув дастурлар, маъруза матнлар, КТП, тарқатма материаллар, амалий кўникмалар, вазиятли масалалар, билетлар педагоглар томонидан тайёрланди ва ўқув машғулотларда фойдаланилди.

2019 йил давомида очиқ дарс соатлари режа асосида ўтказилиб борилди.Шу кунга қадар асосий ўқитувчилар томонидан 20 та, соатбай ўқитувчилар томонидан 17 та очиқ дарслар ўтказилди.Уларда қўлланилган  инновацион усуллар,интерфаол ўйинлар барча ўқув машғулотларига тадбиқ этилди.

  

 

 

 

Хар ой бошида  педагогларнинг ўзаро тажриба ва малака алмашишлари учун услубхона томонидан ўзаро дарсга кириш режаси тузилиб тасдиқланди. Йил давомида педагоглар ўзаро дарсларда қатнашиб дарс кузатиш ва тахлил қилиш дафтарини юритдилар.

 

   

 

 

Услубий ишлар    хисобот     2020 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 майдаги ПК -4310-сонли "Тиббиёт ва фармацевтика таьлими ва илм фани тизимини янада ривожлантириш чора- тадбирлари тугрисида" ги карорини таьминлаш максадида  филиалимизда чет давлатлари билан эндиликда хамкорлик шартномаларини тузиш режалаштирилмокда.

Ўзбекистон  Республика Президенти қарори  ПҚ- 4310 –сонли қарори асосида филиалида 10 та дастурлар  9 соат   кредит яратилди:

1.Ўқитувчи Нурматова М. ”Бачадон миомаси ташхислаш ва уни олдини олиш буйича аҳолига маслахатлар бериш”.

 1. Ўқитувчи Қўчкарова Н.-“Нутрициология”(овкатланиш гигиенаси).
 2. Ўқитувчи Тожиахмедова Д. “Ҳомиладорлик даврида кузатиладиган экстрагенитал касалликлар,асосий хавф омиллари ва уни олдини олиш чоралари буйича маслахат бериш”
 3. Ўқитувчи Ҳайитбоева З. “Болаларда ўткир захарланишда кечиктириб бўлмайдиган холатлар”.
 4. Ўқитувчи Исакова Г.”Аҳоли ўртасида ясси оёқ касаллигини олдини олиш чора-тадбирлари”
 5. Ўқитувчи Файзулина Т.Р. “ВПЧ га қарши эмлаш бўйича инструктори”
 6. Ўқитувчи Сатимова Я.Х. “Хомиладорликни 22 ҳафтасидан катта муддатда қон кетиши билан ҳомиладорларни олиб бориш”.
 7. Ўқитувчи Гаппарова Д. “ Қалконсимон без касалликларида ҳамширалик парвариши”

9.Ўқитувчи Қаюмова Г.” Сут бези саратони ва уни олдини олиш чора-тадбиралари”

 1. Ўқитувчи Содикова Г”Ўта хавфли ва карантин юкумли касалликлари чалинган беморлар келтирилганда бажарилиши лозим бўлган чора-тадбирлар”

Ундан ташкари  Худудий бўлинмасида 5 та янги услубий кулланмалар яратилди.

1.Ўқитувчи Нурматова М. ”Бачадон миомаси ташхислаш ва уни олдини олиш буйича аҳолига маслахатлар бериш”.

 1. Ўқитувчи Тожиахмедова Д. “Ҳомиладорлар патронажи”
 2. Ўқитувчи Файзулина Т.Р. “ВПЧ га қарши эмлаш бўйича инструктори”
 3. Ўқитувчи Сатимова Я.Х. “Хомиладорликни 22 ҳафтасидан катта муддатда қон кетиши билан ҳомиладорларни олиб бориш”.
 4. Ўқитувчи Гаппарова Д. “ Қалконсимон без касалликларида ҳамширалик парвариши”

Хамма услубий кўлланмалар текшириб тасдиқ учун Тиббий таълимни ривожлантириш марказига тайёр бўлди.

Бутун дунё буйлаб пандемия шароитида биз тинловчилар саломатлигини учун март ойида бошланган онлайн тарзда ўқитишга ўтказилди.Марказ томонидан юборилган дастурга мувофик  COVID -19  буйича  6 соатлик кредит модул соатлар буйича ўқиш ташкил этилди.

“ COVID -19  буйича лаборатор текширувини  ўтказиш учун намуналар олиш” мавзусида Андижон вилояти буйича жами 2318 нафар ҳамшира ва лаборантлар  ўқитилди.Дастурга мувофик  фельдшер,лаборант ва патронаж ҳамширалар камраб олинди.

Ўзбекистон Республикаси соғликни саклаш вазирлигининг буйрук  № 176 02.02.2020 йил “Коронавирус инфекцияси билан касалланган беморларни даволаш  ва касаллик таркалишни олдини олиш борасида ўтказилаётган эпидемияга қарши кураш тадбирларини такомиллаштириш туғрисида”

Урта тиббиёт ва фармацевт ходимларини малакасини янада ривожлантириш максадида тиббиёт олийгохлари билан   zoom оркали видеоконференция лар' маьрузалар тренингларни утказилишини ташкиллаштириш кузда тутилмокда.

        24 июль  онлайн тарзида   Zoom “COVID – 19  аломатларсиз шакли билан касалланган беморларни уй шароитида аниқлаш, суриштирув ўтказиш ҳамширанинг вазифалари”семинар ўтказилди.

 

Design by: www.diablodesign.eu