SSV: Bemorlarning elektron tibbiy ma’lumotlaridan faqat tibbiy xizmatlar doirasidagina foydalaniladi!

SSV: Bemorlarning elektron tibbiy ma’lumotlaridan faqat tibbiy xizmatlar doirasidagina foydalaniladi!

Bugun tibbiyotni elektronlashtirishga har qachongidan ko‘proq urg‘u berilmoqda. Onlayn poliklinika va tibbiy sug‘urta kabi loyihalarda bu yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Bu jarayonda bir savol tug‘iladi: xo‘sh, butun tizim elektronlashdi deylik, bunda bemorlarning shaxsiy ma’lumotlarining xavfsizligi qanday ta’minlanadi?

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash kodeksi loyihasiga ko‘ra, shaxsiy tibbiy hujjatlarni o‘z ichiga olgan elektron tibbiy ma’lumotlarni shakllantirish bemorga tibbiy yordam ko‘rsatish doirasida amalga oshiriladi.

Shaxsiy tibbiy ma’lumotlardan foydalanish “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi qonun asosida yuritiladi.

Shuningdek, elektron axborot resurslarini, transchegaraviy hamkorlikdagi tibbiy ma’lumotlarni himoya qilish xususiyatlari xalqaro hamkorlik to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga muvofiq ham belgilanadi.

Bu ma’lumotlardan mulkiy yoki ma’naviy zarar yetkazish, kafolatlangan huquq va erkinliklarni amalga oshirishni cheklash maqsadida foydalanishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Jismoniy shaxslarning shaxsiy tibbiy ma’lumotlari elektronlashtirilganda ulardan faqat xizmat vazifalarini bajarish doirasida foydalaniladi.

Cog‘liqni saqlash vazirligi
Matbuot xizmati.